Courses 
english 2
konkurs kuratoryjny biologia
Edukacja dla bezpieczeństwa
matematyka
kuratoryjny geografia
informatyka
english
wos
historia
J.angielski do egzaminu
fizyka 3 gim
geografia