Courses 
próbny egzamin
j.polski A.Borkowska
j.hiszpański
English
matematyka
informatyka
biol chem DP
geografia
fizyka
historia
wos
religia
wf P. Lerch
wf Rafał Wankiewicz
doradztwo zawodowe 8
biologia - konkurs kuratoryjny
edukacja dla bezpieczeństwa