Courses 
egz ósmoklasisty biol chem
chemia 2020
biologia 2020
j.francuski
j polski p.Joanna Domeradzka ;)
English K. Stalkowska
j.angielski K. Stalkowska cz 2
j.hiszpański
matematyka 2020/21
informatyka
biol-chem
geografia
fizyka
historia
muzyka
plastyka
religia
wf
doradztwo zawodowe