Courses 
matematyka cz 3
j.polski cz 3
matematyka KM cz 2
j.polski KB cz 2
religia dla klasy 5a 5b
matematyka
j. polski KB
j.angielski KS
j.hiszpański
historia 5
geografia MK
biologia
informatyka
technika
plastyka
muzyka
wf