Courses 
religia dla klasy 5a 5b
matematyka
j. polski KB
j.angielski KS
j.hiszpański
historia 5
geografia MK
biologia
informatyka
technika
plastyka
muzyka
wf