Courses 
matematyka (2)
j.angielski cz 2
j.polski A Kulig (2)
religia
informatyka
matematyka
j.hiszpański
Język polski - Agnieszka Kulig
zaj.artystyczne klas 3 i 4 (muzyka, plastyka i technika)
j.angielski
historia
koło eksperymentalne
Język rosyjski
Przyroda
Geo English