Courses 
j.polski
informatyka 2
zaj.artystyczne
informatyka
j.angielski
matematyka 4 sp
historia
koło eksperymentalne
Język rosyjski
zajęcia komputerowe
Przyroda
Geo English