Courses 
informatyka 2
zaj.artystyczne
j.polski 2018 / 2019 p. Joanna Domeradzka
informatyka
j.angielski
J.polski
matematyka 4 sp
historia
koło eksperymentalne
Język rosyjski
zajęcia komputerowe
Przyroda
Geo English